قرعه کشی لیمون در دهمین نمایشگاه بین المللی ایران پلاست

لیمون حامی دهمین نمایشگاه بین المللی ایران پلاست درسالن خلیج فارس از شما دعوت می نماید که با حضور در غرفه لیمون و پرکردن فرم نظر سنجی در قرعه کشی روزانه شرکت کنید و از برندگان خوش شانس ما باشید

درپایان هر روز  به قید قرعه به 5 نفر از عزیزان شرکت کننده یک سکه تمام بهار تعلق میگیرد.

•نام برندگان در  سایت لیمون  www.limonware.com   و   اینستاگرام    limonware@ درج خواهد شد .

•زمان  25  الی  29  فروردین ماه  1395

•از ساعت   18 – 10

اسامی برندگان خوش شانس قرعه کشی لیمون     95/01/25

 1. آقای میر محسن هاشمی – تهران
 2. آقای حسن براری سواد کوهی – مازندران-بابل
 3. آقای وحید قندی – تهران
 4. آقای عباس حاجی نصیری – تهران
 5. آقای شهاب افشان – شهریار

اسامی برندگان خوش شانس قرعه کشی لیمون     95/01/26

 1. آقای اشکان ذاکر حقیقی – تهران
 2. آقای سید ابراهیم فخری – شیراز
 3. آقای فرض اله قربانی – تهران
 4. خانم عسل آزمون – کرج
 5. خانم سمیرا فتحی – تهران

اسامی برندگان خوش شانس قرعه کشی لیمون     95/01/27

 1. آقای حسین پناهی – سنندج
 2. آقای حسین محمدی – تهران
 3. آقای جواد رئیس زاده – خوزستان
 4. آقای مهران جوان شیر – آذربایجان غربی
 5. آقای حسین یوسفی – فارس

اسامی برندگان خوش شانس قرعه کشی لیمون     95/01/28

 1. خانم فاطمه محمدی – تهران
 2. آقای محمد کریمی – تهران
 3. آقای محی الدین کریمی – تهران
 4. خانم معصومه صادقیان – تهران
 5. آقای محمد علی کوهی – شهرکرد

اسامی برندگان خوش شانس قرعه کشی لیمون     95/01/29

 1. خانم فاطمه صادقی – تهران
 2. خانم ناهید امین پناه – سنندج
 3. آقای خدابخش طالبی – تهران
 4. آقای حنیف عسگری – تهران
 5. خانم سیلوا ماکاریانی – تهران