لیمون

لوازم خانه و آشپزخانه

تی چرخشی

کد محصول : 2021
مشخصات

ابعاد

طول: 49cm   عرض: 30cm   ارتفاع: 31.5 کمترین ارتفاع دسته تی: 95cm بیشترین ارتفاع دسته تی: 130cm

توضیحات محصول :