لیمون

لوازم خانه و آشپزخانه

جای لیوان آویزی

کد محصول : 1318
مشخصات

ابعاد طول : 24cm عرض : 16cm ارتفاع :34cm

توضیحات محصول :

ابعاد

طول : 24cm

عرض : 16cm

ارتفاع :34cm