لیمون

لوازم خانه و آشپزخانه

ظرف فریزری مستطیلی 2/5 لیتر

کد محصول : 116
مشخصات

          قابل استفاده درفریزر و ماکروفر  و نگهداری انواع مواد غذایی هنگام استفاده درماکروفر ظرف را بدون درب قرار دهید  

توضیحات محصول :

 

 

 

 

 

قابل استفاده درفریزر و ماکروفر  و نگهداری انواع مواد غذایی

هنگام استفاده درماکروفر ظرف را بدون درب قرار دهید