لیمون

لوازم خانه و آشپزخانه

تی چرخشی پدال دار

کد محصول : 2022
مشخصات

ابعاد

طول: 53cm   عرض: 30cm   ارتفاع: 31.5 کمترین ارتفاع دسته تی: 95cm بیشترین ارتفاع دسته تی: 130cm

توضیحات محصول :