لیمون

لوازم خانه و آشپزخانه

سرویس 8 پارچه آبکش و لگن نسیم

کد محصول : 026

رنگ های موجود :

مشخصات

توضیحات محصول :

ابعاد

سایز1

طول: 47cm   عرض: 38.5cm   ارتفاع: 16cm

سایز2

طول: 40cm   عرض: 33cm   ارتفاع: 14cm

سایز3

طول: 34cm   عرض: 28cm   ارتفاع: 12cm

سایز4

طول: 28cm   عرض: 24cm   ارتفاع: 11cm