لیمون

لوازم خانه و آشپزخانه

تی تخت

کد محصول : 1990
مشخصات

ابعاد

طول: 40cm   عرض: 10cm کمترین ارتفاع دسته تی: 95cm بیشترین ارتفاع دسته تی: 130cm

توضیحات محصول :